Longstreet Bluesband & Eric's Bluesband


Longstreet Bluesband 

Eric's Bluesband

Foto: Jim Abrahamsson, Gösta Johansson, Micke och Madde Nylander