Bli Medlem

Sollefteå Bluesförening är en medlemsförening.


Årsavgiften är 100kr.


Medlemskap kan lösas på Dahlbergs Bokhandel

eller genom att betala in 100kr på PG 30 05 06-3.


Kom ihåg att ange namn och adress!